Aktuálně

Mše svaté dnes
17:00 v kapli řeholního domu sester Misionářek Lásky (pro rodiny)

Mše svatá za manžele
20.10.2018 17:00
Další mši svatou při které budeme vyprošovat požehnání pro manžele naší farnosti budeme sloužit 20. října v 17:00 hodin. Po mši svaté zveme manžele na setkání na faře, modlitbu, sdílení...